Затвердження реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів