Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна (в т.ч. в результаті переведення об'єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки)