Декларація про відходи

Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) звертає увагу, що 11.03.2016 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми».

Реалізація цього акта надасть можливість врегулювати та спростити процедуру подання декларації про відходи, у тому числі за рахунок запровадження функціонування електронної інформаційної системи при здійсненні дозвільних процедур у сфері поводження з відходами.

Також зазначена постанова спрямована на виконання норм статей 18, 31 Закону України «Про відходи», що зазнали змін у зв'язку із скороченням кількості документів дозвільного характеру, які необхідно отримувати суб'єктам господарювання, діяльність яких призводить до невеликих обсягів утворення відходів (Пзув від 50 до 1000 умовних одиниць).

Зокрема, таких суб'єктів господарювання позбавили обов'язку отримувати в Мінприроди дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, та надали їм право здійснювати цю діяльність за декларативно-явочним порядком.

Дія 1. Для застосування декларативного принципу при утворенні відходів у виробничій діяльності необхідно визначити показник загального утворення відходів (Пзув) та показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів. Пзув розраховується за формулою:

Пзув= 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,

де м1, м2, м3, м4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).

Якщо показник Пзув не перевищує 1000 одиниць, а показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів не менше 50 тонн на рік, застосовується декларативний принцип, а тому суб’єкти господарювання щороку подають декларацію про відходи (далі - Декларація) за формою згідно з додатком до постанови від 18 лютого 2016 р. № 118

Дія 2. Декларація подається один раз на рік до 20 лютого року, що настає за звітним одночасно в паперовій та електронній формі державному адміністратору управління «Центр надання адміністративних послуг м. Суми» Сумської міської ради особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем) або уповноваженою ним особою. Уповноважена особа повинна мати документ, що підтверджує її повноваження. Державний реєстратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та реєструє Декларацію.

Реєстрація здійснюється на безоплатній основі.

Категория: