Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ форма 1, ООУВ форма 2)