Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Видача висновку про погодження документації із землеустрою (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Проведення державної обов’язкової експертизи землевпорядної документації (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок