Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності
Внесення до ДЗК відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією, з видачею витягу
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу
Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, у т. ч. з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до ДЗК
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягів з державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць
Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у державному земельному кадастрі (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)