Реєстр послуг

Управління культури Сумської ОДА

 1. Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місц. значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстр-я кваліфікаційних документів та дозволів на проведення археол. розвідок, розкопок
 2. Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам'яток місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення
 3. Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони
 4. Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення
 5. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
 6. Внесення до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

Управління "Центр надання адміністративних послуг м. Суми"

 1. Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна державної або комунальної форми власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 01 січня 2013 року, за відсутності документа, що посвідчує право власності
 2. Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції, в т.ч. в результаті переведення об'єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки
 3. Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця
 4. Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб
 5. Зняття з реєстрації місця проживання
 6. Реєстрація місця проживання/перебування
 7. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем
 8. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 9. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням
 10. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)
 11. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)
 12. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім гром.формування)
 13. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
 14. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
 15. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)
 16. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)
 17. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)
 18. Державна реєстрація права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна
 19. Внесення до паспорта громадянина України зміни назви вулиці
 20. Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані та території сільських, селищних, міських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року
 21. Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників
 22. Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (до статутного капіталу, статутного фонду)
 23. Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації, реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи
 24. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки на нерухоме майно)
 25. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва
 26. Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 01.01.2013 року, відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою
 27. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця
 28. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 29. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу–підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 30. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадськ.формувань)
 31. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)
 32. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)
 33. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
 34. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
 35. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)
 36. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті
 37. Видача довідки про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб
 38. Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання
 39. Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування
 40. Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу (у т.ч. у результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів), виділу частки
 41. Надання за зверненням фізичних та юридичних осіб інформаційної довідки з Державного реєстру прав в паперовій формі
 42. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
 43. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (у зв’язку з обміном)
 44. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку
 45. Оформлення і видача паспорта громадянина України, з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
 46. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)
 47. Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи
 48. Державна реєстрація права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки
 49. Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу
 50. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
 51. Внесення змін до облікових справ громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті
 52. Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради
 53. Видача довідки про не перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради
 54. Зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов за заявою громадянина
 55. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті
 56. Затвердження спільного рішення адміністрації підприємства, установи, організації і профспілкового комітету про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем роботи
 57. Надання жилих приміщень
 58. Надання службових жилих приміщень
 59. Видача довідки про перебування на кооперативному обліку
 60. Видача охоронного свідоцтва (броні) на жилі приміщення
 61. Визнання громадян наймачами жилих приміщень
 62. Включення громадян до членів житлово-будівельних кооперативів
 63. Оформлення обміну житла
 64. Прийняття громадян на кооперативний облік при виконавчому комітеті за місцем проживання, внесення змін в облікові справи
 65. Одержання довідки про участь/неучасть в приватизації житла
 66. Приватизація жилих приміщень, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Суми
 67. Видача дубліката свідоцтва про право власності

Управління архітектури та містобудування СМР

 1. Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки і присвоєння адреси об’єкту будівництва (житловому будинку, у разі її відсутності)
 2. Видача містобудівних умов та обмежень і присвоєння адреси об’єкту будівництва (у разі її відсутності)
 3. Видача наказів з питань присвоєння/зміни адрес об’єктів будівництва та об’єктів нерухомого майна
 4. Надання довідки про віднесення (не віднесення) об’єкта до категорії пам'яток архітектури
 5. Надання видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами та подовження терміну дії дозволу
 6. Видача витягів з рішень виконавчого комітету Сумської міської ради з питань переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки
 7. Надання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 8. Видача витягів із рішень виконавчого комітету Сумської міської ради з питань переведення житлових приміщень у категорію нежитлових, переведення нежитлових приміщень у категорію житлових, житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу
 9. Надання висновку про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки (державної або комунальної власності)

Департамент забезпечення ресурсних платежів

 1. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про зміну цільового призначення земельних ділянок
 2. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про передачу в оренду земельної ділянки
 3. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання в постійне користування земельних ділянок
 4. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про передачу у власність земельної ділянки, що перебуває в комунальній власності
 5. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
 6. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про продаж земельних ділянок комунальної власності
 7. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про поновлення договору оренди земельної ділянки
 8. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про припинення договору оренди земельної ділянки
 9. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 10. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок
 11. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про припинення права користування земельною ділянкою
 12. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки (її частини)
 13. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
 14. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок
 15. Надання рішення (витягу з рішення) про втрату чинності деяких пунктів рішень Сумської міської ради, Сумської міської Ради народних депутатів, виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів
 16. Отримання рішення (витягу з рішення) про внесення змін до рішень Сумської міської ради, Сумської міської Ради народних депутатів
 17. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою у зв’язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області

 1. Державна реєстрація створення громадського об’єднання
 2. Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань
 3. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
 4. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
 5. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
 6. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
 7. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
 8. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
 9. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
 10. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
 11. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
 12. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

 1. Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок
 2. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 3. Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності
 4. Проведення державної обов’язкової експертизи землевпорядної документації (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 5. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 6. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 7. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 9. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 10. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 11. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 12. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 13. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)
 14. Видача висновку про погодження документації із землеустрою (ГУ Держгеокадастру в Сумській області)

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради

 1. Реєстрація зміни даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих / будівельних робіт
 2. Видача дозволу на виконання будівельних робіт
 3. Внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт
 4. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
 5. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
 6. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду
 7. Реєстрація зміни даних у зареєстрованій декларації про готовність об’єкта до експлуатації
 8. Видача сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації
 9. Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (будівельна амністія)
 10. УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

 1. Надання в межах компетенції пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України
 2. Оформлення щомісячної житлової субсидії на оплату житлово – комунальних послуг
 3. Забезпечення в межах компетенції твердим паливом сімей учасників антитерористичної операції
 4. Оформлення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива один раз на рік
 5. Надання в межах компетенції пільг за рахунок коштів міського бюджету на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивозу твердих побутових відходів та рідких, водопостачання та водовідведення, учасникам АТО
 6. Надання окремих пільг та допомог відповідно до міських програм «Місто Суми – територія добра та милосердя» та «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей»
 7. Надання грошової допомоги на проведення поховання деяких категорій осіб
 8. Направлення дітей до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія»
 9. Надання державної допомоги при народженні дитини
 10. Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області

 1. Видача підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб'єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)
 2. Переоформлення підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)
 3. Анулювання підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)
 4. Погодження Режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів
 5. Погодження змін і доповнень до Режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів
 6. Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
 7. Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
 8. Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

Міськрайонне управління в м. Сумах та Сумському районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області

 1. Видача висновку про погодження документації із землеустрою (Міськрайонне управління)
 2. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (Міськрайонне управління)
 3. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою (Міськрайонне управління)
 4. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (Міськрайонне управління)
 5. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу (Міськрайонне управління)
 6. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку (Міськрайонне управління)
 7. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу (Міськрайонне управління)
 8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу (Міськрайонне управління)
 9. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу (Міськрайонне управління)
 10. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного земельного кадастру (Міськрайонне управління)
 11. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу (Міськрайонне управління)
 12. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у ДЗК відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (Міськрайонне управління)
 13. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) (Міськрайонне управління)
 14. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (Міськрайонне управління)
 15. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць (Міськрайонне управління)
 16. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель (Міськрайонне управління)
 17. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) (Міськрайонне управління)
 18. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру (Міськрайонне управління)