Інше

Допомога по вагітності і пологах
Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань
Державна реєстрація створення громадського об’єднання
Внесення до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення
Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони
Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам'яток місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення
Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місц. значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстр-я кваліфікаційних документів та дозволів на проведення археол. розвідок, розкопок