Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності