Реєстр послуг

Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради

 1. Видача дозволів на порушення об’єктів благоустрою
 2. Надання згоди/відмови на здійснення святкової виїзної торгівлі на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади
 3. Надання погодження/відмови на розміщення об’єкту сезонної торгівлі та/або об’єкту сфери розваг на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади
 4. Надання погодження/відмови на організацію і проведення ярмарку на території Сумської міської територіальної громади
 5. Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою
 6. Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою
 7. Встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності, на території Сумської міської територіальної громади у денний час (до 22.00 години)
 8. Встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності, на території Сумської міської територіальної громади у нічний час (після 22.00 години)

Управління "Центр надання адміністративних послуг м. Суми"

 1. Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи
 2. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем
 3. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу–підприємця
 4. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)
 5. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)
 6. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім гром.формування)
 7. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
 8. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
 9. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)
 10. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)
 11. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)
 12. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця
 13. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу–підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року
 14. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадськ.формувань)
 15. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)
 16. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)
 17. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
 18. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
 19. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)
 20. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи–підприємця
 21. Видача довідки про склад зареєстрованих у житловому приміщенні фізичних осіб
 22. Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання
 23. Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи
 24. Надання за зверненням фізичних та юридичних осіб інформаційної довідки з Державного реєстру прав в паперовій формі
 25. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
 26. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (у зв’язку з обміном)
 27. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку
 28. Оформлення і видача паспорта громадянина України, з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
 29. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)
 30. Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
 31. Видача дубліката свідоцтва про право власності
 32. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
 33. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 34. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
 35. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
 36. Державна реєстрація заборони вчинення реєстраційних дій
 37. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно
 38. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
 39. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно похідного від права власності
 40. Реєстрації місця проживання (перебування) особи
 41. Внесення до Паспорта громадянина України зміни назви вулиці
 42. Перенесення відомостей з реєстру до документів, що посвідчують особу
 43. Реєстрація місця проживання малолітньої дитини (до 14 років)
 44. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
 45. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, право довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва
 46. Державна реєстрація змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у разі допущення технічної помилки
 47. Реєстрація пасіки
 48. Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду
 49. Включення громадян до членів житлово-будівельних кооперативів
 50. Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 51. Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу
 52. Видача довідки про перебування на кооперативному обліку
 53. Визнання громадян наймачами жилих приміщень
 54. Оформлення обміну житла
 55. Видача довідки про участь (неучасть) у приватизації житла державного житлового фонду
 56. Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло
 57. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 58. Видача ордера на жиле приміщення
 59. Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради
 60. Видача довідки про не перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради
 61. Зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов за заявою громадянина
 62. Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи
 63. Видача ордера на службове жиле приміщення
 64. Видача свідоцтва про право власності на приватизоване житло державного житлового фонду
 65. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм
 66. Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
 67. Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку (у разі спливу тридцятиденного строку на звернення для вклеювання фотокартки)
 68. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
 69. Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)
 70. Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
 71. Видача витягу з реєстру територіальної громади
 72. Декларування місця проживання особи

Північно-східне міжрегіональне управління державної служби з питань праці

 1. Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки
 2. Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація, перереєстрація, зняття) великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
 3. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
 4. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки
 5. Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 6. Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
 7. Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
 8. Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення
 9. Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
 10. Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
 11. Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Управління архітектури та містобудування Департаменту забезпечення ресурсних платежів СМР

 1. Надання довідки про віднесення (не віднесення) об’єкта до категорії пам'яток архітектури
 2. Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
 3. Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
 4. Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
 5. Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 6. Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
 7. Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 8. Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 9. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 10. Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки
 11. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
 12. Внесення змін до містобудівних умов та обмежень
 13. Надання містобудівних умов та обмежень
 14. Присвоєння адреси самочинно збудованому об’єкту нерухомого майна, на яке визнано право власності за рішенням суду
 15. Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна
 16. Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна
 17. Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки
 18. Надання в тимчасове користування елементу благоустрою комунальної власності з метою розміщення тимчасової споруди, майданчика для забезпечення будівництва, об'єкту некомерційного призначення на території Сумської міської територіальної громади

Департамент забезпечення ресурсних платежів

 1. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про зміну цільового призначення земельних ділянок
 2. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про передачу в оренду земельної ділянки
 3. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання в постійне користування земельних ділянок
 4. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про передачу у власність земельної ділянки, що перебуває в комунальній власності
 5. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
 6. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про продаж земельних ділянок комунальної власності
 7. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди земельної ділянки), що перебуває в комунальній власності
 8. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про припинення договору оренди земельної ділянки
 9. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 10. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок
 11. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про припинення права користування земельною ділянкою
 12. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки (її частини)
 13. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
 14. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок
 15. Надання рішення (витягу з рішення) про втрату чинності деяких пунктів рішень Сумської міської ради, Сумської міської Ради народних депутатів, виконавчого комітету Сумської міської Ради народних депутатів
 16. Отримання рішення (витягу з рішення) про внесення змін до рішень Сумської міської ради, Сумської міської Ради народних депутатів
 17. Надання рішення Сумської міської ради (витягу із рішення) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою у зв’язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки
 18. Видача рішення Сумської міської ради (витяг із рішення) про надання згоди на поділ або об’єднання земельних ділянок
 19. Рішення Сумської міської ради (витяг із рішення) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
 20. Видача рішення Сумської міської ради (витяг із рішення) про надання згоди на встановлення земельного сервітуту

Головне територіальне управління юстиції у Сумській області

 1. Державна реєстрація створення громадського об’єднання
 2. Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань
 3. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
 4. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
 5. Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
 6. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
 7. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
 8. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
 9. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
 10. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
 11. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
 12. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області

 1. Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження
 2. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
 3. Переоформлення експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження
 4. Анулювання експлуатаційного дозволу оператору ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження
 5. Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку
 6. Державна реєстрація потужностей операторів ринку
 7. Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності
 8. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу
 9. Видача експлуатаційного дозволу на потужність оператора ринку з виробництва та обігу кормів

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради

 1. Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
 2. Включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги
 3. Забезпечення в межах компетенції твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції або виплата компенсації на його придбання
 4. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
 5. Надання в межах компетенції пільг по оплаті послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
 6. Надання окремих пільг та допомог відповідно до програм Сумської міської ТГ«Милосердя» та «Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей»
 7. Допомога на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю
 8. Направлення дітей до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек», державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія», дитячого оздоровчого табору «Артек-Прикарпаття» та дитячого табору відпочинку «Соколята»
 9. Призначення державної допомоги при народженні дитини
 10. Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
 11. Надання пільг у грошовій готівковій формі
 12. Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці
 13. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю
 14. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань"
 15. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
 16. Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, постраждалих під час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб
 17. Направлення дітей пільгових категорій Сумської міської територіальної громади на оздоровлення та відпочинок до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які належать Сумській міській територіальній громаді та/або перебувають на її території
 18. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
 19. Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
 20. Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів
 21. Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України, видача посвідчення /довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки)
 22. Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, видача посвідчення/довідки, продовження строку дії посвідчення (вклеювання бланка-вкладки)
 23. Встановлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності, видача посвідчення
 24. Вклеювання бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років і більше
 25. Встановлення статусу учасника війни, видача посвідчення
 26. Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого, замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних
 27. Позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім´ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України за заявою такої особи
 28. Безоплатне поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни
 29. Безоплатне спорудження надгробка на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною за встановленим зразком

Управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації

 1. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки (Послуга надається управлінням містобудування і архітектури Сумської ОДА)
 2. Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках архітектури місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони (Послуга надається управлінням містобудування і архітектури Сумської ОДА)
 3. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (Послуга надається управлінням містобудування і архітектури Сумської ОДА)
 4. Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки (Послуга надається управлінням містобудування і архітектури Сумської ОДА)
 5. Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (Послуга надається управлінням містобудування і архітектури Сумської ОДА)
 6. Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток архітектури місцевого значення (Послуга надається управлінням містобудування і архітектури Сумської ОДА)
 7. Погодження відчуження або передачі пам’яток архітектури місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління (Послуга надається управлінням містобудування і архітектури Сумської ОДА)
 8. Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток архітектури місцевого значення (Послуга надається управлінням містобудування і архітектури Сумської ОДА
 9. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток архітектури місцевого значення, їх територій і зон охорони

Управління культури Сумської ОДА

 1. Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
 2. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
 3. Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення
 4. Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення
 5. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони
 6. Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів (стосовно розповсюджувачів фільмів, які отримали право на розповсюдження фільмів у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

 1. Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва
 2. Видача дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 3. Анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 4. Видача дубліката свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
 5. Переоформлення свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

 1. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера
 2. Виплата допомоги на поховання
 3. Виплата недоодержаної пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
 4. Виплата пенсії за шість місяців наперед у зв’язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон
 5. Виплата частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні
 6. Встановлення надбавки, підвищення, додаткової пенсії, компенсації, допомоги
 7. Встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”
 8. Надання інформації щодо розрахунків та платежів до Пенсійного фонду України
 9. Надання повідомлення-розрахунку суми доплати відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 10. Реєстрація користувачів електронних послуг на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України
 11. Призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
 12. Зміна способу виплати пенсії
 13. Надання інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності
 14. Надання інформації з пенсійної справи
 15. Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування
 16. Оформлення та видача пенсійного посвідчення
 17. Переведення виплати пенсії за новим місцем проживання
 18. Переведення з одного виду пенсії на інший відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 19. Перерахунок пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 20. Перерахунок пенсії, призначеної відповідно до Закону України “Про прокуратуру”
 21. Перерахунок щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці
 22. Підтвердження періодів роботи на підприємствах, в установах, організаціях, які розташовані на тимчасово окупованій території, якщо в трудовій книжці є записи з виправленням або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи
 23. Підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років у разі ліквідації підприємства, установи, організації без визначення правонаступника
 24. Поновлення виплати пенсії
 25. Призначення грошової допомоги відповідно до пункту 71 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 26. Призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 27. Призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII “Про державну службу”
 28. Призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про прокуратуру”
 29. Призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 30. Призначення пенсії за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 31. Призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 32. Призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 33. Призначення пенсії в разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім військовослужбовців строкової служби)
 34. Призначення пенсії у разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 35. Призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України “Про прокуратуру”
 36. Призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
 37. Призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім військовослужбовців строкової служби)
 38. Призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про прокуратуру”
 39. Призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 40. призначення пенсії за віком на пільгових умовах окремим категоріям працівників залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій
 41. Призначення щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці
 42. Виплата одноразової грошової допомоги, передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393
 43. Продовження виплати пенсії за довіреністю
 44. Призначення пенсії за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Головне управління Держгеокадастру у Сумській області

 1. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
 2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, про землі в межах територій територіальних громад з видачею витягу
 3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу про обмеження у використанні земель з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру
 4. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
 5. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць
 6. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією, з видачею витягу
 7. Державна реєстрація меліоративної мережі (змін до відомостей про неї) з видачею витягу з Державного земельного кадастру
 8. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення
 9. Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі
 10. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
 11. Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
 12. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
 13. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
 14. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня
 15. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу
 16. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади
 17. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
 18. Державна реєстрація складової частини меліоративної мережі (змін до відомостей про неї) з видачею витягу з Державного земельного кадастру
 19. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
 20. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
 21. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
 22. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про меліоративну мережу, складову частину меліоративної мережі
 23. Надання відомостей з ДЗК у формі витягів з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження

Територіальний сервісний центр № 5946 РСЦ МВС в Сумській області

 1. Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами
 2. Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок
 3. Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів (автомобілів, автобусів) для виїзду за кордон
 4. Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів (мототранспорту, причепів) для виїзду за кордон
 5. Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом (автомобілів, автобусів)
 6. Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом (мототранспорту, причепів)
 7. Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків (за один комплект)

Міністерство у справах ветеранів України

 1. Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення
 2. Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи
 3. Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України
 4. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни
 5. Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції
 6. Призначення одноразової грошової допомоги членам сім'ї волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення, отриманого під час надання волонтерської допомоги під час бойових дій
 7. Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
 8. Встановлення факту одержання ушкоджень здоров'я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення бойових дій
 9. Встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України
 10. Встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської ради

 1. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт
 2. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні щодо виконання підготовчих робіт на об’єкті
 3. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об’єкті
 4. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих робіт
 5. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)
 6. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
 7. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)
 8. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
 9. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)
 10. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта)
 11. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт
 12. Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
 13. Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
 14. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1)
 15. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у поданій декларації із виправленням технічної помилки у декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
 16. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків тощо (будівельна амністія)
 17. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків тощо (будівельна амністія)
 18. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
 19. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

Державна інспекція архітектури та містобудування України

 1. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)
 2. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)
 3. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
 4. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)
 5. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт
 6. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на об’єкті
 7. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
 8. Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
 9. Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
 10. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання підготовчих робіт
 11. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у зареєстрованій в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт
 12. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у поданому повідомленні щодо виконання підготовчих робіт на об’єкті (зміна відомостей про початок виконання підготовчих робіт/виправлення технічної помилки)
 13. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у поданій декларації із виправленням технічної помилки у декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
 14. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків тощо (будівельна амністія)
 15. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків тощо (будівельна амністія)
 16. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у заяві про припинення права, набутого на підставі повідомлення на початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
 17. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1)
 18. Внесення до Реєстру будівельної діяльності інформації, зазначеної у декларації із виправленням технічної помилки у поданій декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
 19. Видача дозволу на виконання будівельних робіт
 20. Внесення інформації, зазначеної у повідомленні про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт
 21. Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника
 22. Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта