Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно похідного від права власності