Електронні послуги

Портал електронних послуг Міністерства економіки України

 • Реєстрація бізнесу та громадських об'єднань
 • Повторна видача документів
 • Інформація з реєстрів
 • Соціальний ліфт
 • SMS-маяк
 • Отримати ЕЦП

Інші послуги, що надає Міністерство юстиції України громадянам та юридичним особам


 • Початок виконання підготовчих робіт
 • Початок виконання будівельних робіт
 • Прийняття в експлуатацію
 • Ліцензування

 • Перевірка стану оформлення паспорта
 • Перевірка недійсних документів
 • Перевірка заяв на продовження строку перебування на території України та надання дозволу на імміграцію в Україну (для іноземців та осіб без громадянства)
 • Перевірка транслітерації
 • Розрахунок вартості послуг та виписка рахунків з реквізитами

 • Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
 • Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 • Розширення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 • Звуження ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 • Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
 • Повідомлення про зміну даних ліцензіата

 • Замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 • Замовлення витягу про нормативну грошову оцінку землі
 • Отримання відомостей про власників та користувачів земельних ділянок

Електронний кабінет платника податків

 • Облікові дані платників податків
 • Введення і перегляд звітності
 • Заяви, запити про надання інформації

Електронний кабінет Державної податкової служби України

 • Доступ до реєстрів
 • Доступ до особистої інформації
 • Е-чек (доступ до фіскального чека)
 • Подання та реєстрація електронних документів
 • Сервіси систем електронного адміністрування (СЕА ПДВ та СЕА РПСЕ)
 • перегляд стану розрахунків з бюджетом
 • подання в електронному вигляді податкової та статистичної звітності
 • перегляд раніше поданої звітності
 • та інші сервіси

Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України