Управління "Центр надання адміністративних послуг м. Суми"

Декларування місця проживання особи
Видача витягу з реєстру територіальної громади
Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку (у разі спливу тридцятиденного строку на звернення для вклеювання фотокартки)
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм
Видача свідоцтва про право власності на приватизоване житло державного житлового фонду
Видача ордера на службове жиле приміщення
Затвердження спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів про взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи
Зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов за заявою громадянина
Видача довідки про не перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради
Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради
Видача ордера на жиле приміщення
Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло
Видача довідки про участь (неучасть) у приватизації житла державного житлового фонду
Оформлення обміну житла
Визнання громадян наймачами жилих приміщень
Видача довідки про перебування на кооперативному обліку
Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу
Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Включення громадян до членів житлово-будівельних кооперативів
Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду
Реєстрація пасіки
Державна реєстрація змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у разі допущення технічної помилки
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, право довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва
Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Реєстрація місця проживання малолітньої дитини (до 14 років)
Перенесення відомостей з реєстру до документів, що посвідчують особу
Внесення до Паспорта громадянина України зміни назви вулиці
Реєстрації місця проживання (перебування) особи
Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно похідного від права власності
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно
Державна реєстрація заборони вчинення реєстраційних дій
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
Видача дубліката свідоцтва про право власності
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)
Оформлення і видача паспорта громадянина України, з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)

Сторінки