Реєстрація житла. Квартирний облік

Видача дубліката свідоцтва про право власності
Приватизація жилих приміщень, які перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Суми
Одержання довідки про участь/неучасть в приватизації житла
Прийняття громадян на кооперативний облік при виконавчому комітеті за місцем проживання, внесення змін в облікові справи
Оформлення обміну житла
Включення громадян до членів житлово-будівельних кооперативів
Визнання громадян наймачами жилих приміщень
Видача охоронного свідоцтва (броні) на жилі приміщення
Видача довідки про перебування на кооперативному обліку
Надання службових жилих приміщень
Надання жилих приміщень
Затвердження спільного рішення адміністрації підприємства, установи, організації і профспілкового комітету про взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем роботи
Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті
Зняття з обліку потребуючих поліпшення житлових умов за заявою громадянина
Видача довідки про не перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради
Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради
Внесення змін до облікових справ громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті
Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося у результаті діяльності кооперативу
Державна реєстрація права власності на підставі договору іпотеки, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників (учасників) юридичної особи
Надання за зверненням фізичних та юридичних осіб інформаційної довідки з Державного реєстру прав в паперовій формі
Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу (у т.ч. у результаті виділення окремого об’єкта нерухомого майна із складу об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів), виділу частки
Державна реєстрація права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 01.01.2013 року, відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою
Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва
Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки на нерухоме майно)
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення (ліквідації, реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової юридичної особи
Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (до статутного капіталу, статутного фонду)
Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що перебуває у спільній власності та має наслідком припинення права спільної власності для усіх або одного із співвласників
Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, будівлі і споруди, прибудови до них, що розташовані та території сільських, селищних, міських рад та які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року
Державна реєстрація права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна
Державна реєстрація права власності на окреме індивідуально визначене нерухоме майно (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), розміщене в об’єкті нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб
Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця
Державна реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта такого права в результаті реконструкції, в т.ч. в результаті переведення об'єкта нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки
Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна державної або комунальної форми власності, будівництво якого завершено та право власності на який не зареєстровано до 01 січня 2013 року, за відсутності документа, що посвідчує право власності