Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки