Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської ОДА

Затвердження паспорта місць видалення відходів
Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ форма 1, ООУВ форма 2)
Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення деревини
Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами