Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами