Екологія

Затвердження паспорта місць видалення відходів
Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ форма 1, ООУВ форма 2)
Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення деревини
Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)
Анулювання дозволу на спеціальне водокористування
Видача дозволу на спеціальне водокористування
Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами