Екологія

Затвердження лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення
Затвердження паспорта місць видалення відходів
Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (ОУВ форма 1, ООУВ форма 2)
Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Погодження відстрочення на заготівлю та вивезення деревини
Анулювання дозволу на спеціальне водокористування
Видача дозволу на спеціальне водокористування
Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами