Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Реєстру (Журналу обліку) об’єктів підвищеної небезпеки