Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: «Кандидат у майстри спорту України» та І спортивний розряд