Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки

Перелік необхідних документів, що додаються до заяви
  • висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт/під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування/щодо відповідності машин, механізмів, устаткування (висновок видається експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці).

Дозвіл видається за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця

Категория: