Охорона праці

Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Реєстру (Журналу обліку) об’єктів підвищеної небезпеки
Віднесення об’єкта підвищеної небезпеки відповідного класу з реєстрацією в Реєстрі (Журналі обліку) об’єктів підвищеної небезпеки
Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення
Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація, перереєстрація, зняття) великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки