Охорона праці

Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки
Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення
Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки
Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки
Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки