Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: ІІ та ІІІ спортивний розряд