Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці