Будівництво

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації
Реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»)
Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації
Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника
Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
Припинення права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника
Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт
Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
Припинення права на початок виконання підготовчих робіт, набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника
Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (будівельна амністія)
Видача сертифіката відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації
Реєстрація зміни даних у зареєстрованій декларації про готовність об’єкта до експлуатації
Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду
Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
Внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Реєстрація зміни даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих / будівельних робіт