Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення